Technologie


Naše společnost je vybavena speciálními druhy nejrůznějších zařízení sloužících ke tvarování trubek. K ohybu a tvarování trubek využíváme jak výkonné CNC ohýbacích stroje, včetně klasických mechanických ohýbaček, tak speciální automatické lisy na tvarování koncovek trubek. Další cesta našeho výrobku směřuje na pracoviště pájení, kde se na trubky připojují další komponenty, šroubení, nátrubky, matice, příp. další trubky. Nezbytnou nutností celého výrobního procesu jsou kontrolní pracoviště. Na těchto pracovištích se provádí kontrola těsnosti pájených spojů a samozřejmě také kontrola rozměrů, jak měřidly, tak ve speciálních přípravcích, tak aby byla v konečném stadiu zajištěna požadovaná kvalita výrobku. Dle přání zákazníka je možno dodávané trubky povrchově upravovat (niklováním, zinkováním, pasivací apod.) Všemu co jsme ale uvedli výše, předchází vývoj trubky. Na půdě technické projekční kanceláře dochází k vývoji nových nástrojů a přípravků, které jsou s novými typy trubek nedílně spojeny.